Lees Diepgang gratis

Diepgang is een kwartaaltijdschrift dat op de Nederlandse koopvaardij-, bagger- en diepzeevisserijschepen wordt verspreid. Het bevat interviews, recensies en beschrijvingen van ervaringen van zeevarenden en hun partners. Ook wordt er aandacht besteed aan wetenschap, godsdienst en kunst. Donateurs die de Nederlandse Zeevarendencentrale met minimaal 35 EUR per jaar ondersteunen ontvangen Diepgang 4 maal per jaar. Digitaal is het tijdschrift gratis te ontvangen. Klik hier om u aan te melden!

Pastor Ricardo (niet) met pensioen

Diaconaal havenwerker Rijk van Lent ging onlangs met pensioen. Voor buitenlanders is zijn naam moeilijk uit te spreken. Hij staat daarom bekend als pastor Ricardo. Dat zijn bekendheid groot is bleek bij de uitbraak van het virus. Heel wat zeevarenden die in de problemen kwamen namen contact met hem op. Aangezien er nog geen opvolger voor hem is aangesteld besloot Van Lent door te gaan met werken. Gelukkig wordt er in Rotterdam hard gewerkt aan een plan om op korte termijn toch weer een diaconaal werker aan te stellen. De Protestantse Diaconie van groot Rotterdam is in nauwe samenwerking met het Protestants Koopvaardijwerk Rijnmond en betrokkenen van de landelijke kerk en de NZC hard bezig met een doorstart van dit project. Mocht u in Rotterdam of omgeving wonen en wat bestuurlijke taken op u willen nemen, meldt u zich dan alstublieft aan!

Zeemanshuizen weer open

Nu steeds minder reders hun bemanningen verbieden van boord te gaan gaan de centra voor zeevarenden weer open. In de Eemshaven ziet men de verplichte 1,5 meter afstand zelfs als een extra reden om de geplande uitbreiding gestalte te geven! Vrijwilligers achter de bar en chauffeurs om de zeevarenden van en naar de schepen te brengen zijn daarom weer hard nodig. Het is leuk, interessant maar vooral zinvol werk. Kijk bij de rubriek adressen of er een zeemanshuis in uw buurt is!

Giften zijn fiscaal aftrekbaar!

Als u ons financieel wilt steunen, kunt u uw gift van de belasting aftrekken vanwege onze ANBI-status. Het banknummer van de Nederlandse Zeevarenden Centrale te Rotterdam is NL72 INGB 0000 144 030. Wij stellen het op prijs wanneer u bij het overmaken van een (extra) gift uw (e-mail) adres bekend maakt.

Bekijk de video kerkdiensten

Via het internet volgen duizenden zeevarenden de kerkdiensten van de Nederlandse Zeevarendencentrale. Kijkt u mee?

De samenwerkende welzijnsorganisaties voor zeevarenden