Grote belangstelling aanbieding petitie

Post Image

Op 6 oktober hebben Marianne Kloosterboer en ds Helene Perfors namens de Nederlandse Zeevarendencentrale een petitie aangeboden aan de commissie infrastructuur van het Ministerie van Waterstaat. Op de foto, gemaakt door Dik Hol, is te zien dat er heel wat kamerleden aanwezig waren in de Statenhal van de Tweede Kamer. Bijzonder was dat mevrouw Postma […]

Continue Reading

Zeevarendencentrale vraagt aandacht voor welzijn zeevarenden

Post Image

Het bestuur van de Nederlandse Zeevarenden Centrale maakt zich grote zorgen over het welzijnswerk onder zeevarenden in Nederlandse havens. Veel van de activiteiten in de zeemanshuizen kunnen steeds minder worden uitgevoerd door afnemende financiële middelen.Er dreigen op termijn zelfs sluitingen. Daardoor kan niet meer worden voldaan aan de internationale verplichtingen ten aanzien van het welzijn […]

Continue Reading

Nederlandse staat komt internationale verplichtingen niet na

Post Image

Zorg voor Zeevarenden in Nederland onvoldoende Met het huidige beleid voldoet Nederland niet aan haar internationale verplichtingen ten aanzien van het welzijn van zeevarenden in de zeehavens binnen haar grondgebied. Deze verplichtingen staan omschreven in een arbeidsverdrag genaamd MLC 2006. Het is opgesteld door de International Labour Organisation, een uitvoeringsorgaan van de Verenigde Naties. Deze […]

Continue Reading

Herdenkingsdiensten afgelast

Post Image

De Nederlandse Zeevarendencentrale heeft besloten dit jaar geen herdenkingsdiensten voor de gevallenen op zee te organiseren. Gewoonlijk vinden deze op zondagmiddagen in november plaats. De samenkomsten  in de Eemshaven, Harlingen, IJmuiden en Rotterdam gaan echter niet door. Een belangrijke overweging is dat veel vaste bezoekers vanwege hun leeftijd extra voorzichtig moeten zijn om niet ziek te […]

Continue Reading

Petitie

Post Image

Op dinsdag 6 oktober om 13:15 hoopt een delegatie van de Nederlandse Zeevarendencentrale een petitie aan te bieden aan de commissie van Sociale zaken en werkgelegenheid van de Tweede kamer. Hierin wordt o.m. aangedrongen op een structurele financiering van het werk.  Zodra een afspraak is gemaakt maken wij hier melding van. Het zou fijn zijn als deze aanbieding […]

Continue Reading

Giften zijn fiscaal aftrekbaar

Post Image

Als u ons financieel wilt steunen, kunt u uw gift van de belasting aftrekken vanwege onze ANBI-status. Het banknummer van de Nederlandse Zeevarenden Centrale te Rotterdam is NL72 INGB 0000 144 030. Wij stellen het op prijs wanneer u bij het overmaken van een (extra) gift uw (e-mail) adres bekend maakt.

Continue Reading

Pastor Ricardo (niet) met pensioen

Post Image

Diaconaal havenwerker Rijk van Lent ging onlangs met pensioen. Voor buitenlanders is zijn naam moeilijk uit te spreken. Hij staat daarom bekend als pastor Ricardo. Dat zijn bekendheid groot is bleek bij de uitbraak van het virus. Heel wat zeevarenden die in de problemen kwamen namen contact met hem op. Aangezien er nog geen opvolger […]

Continue Reading

Lees Diepgang gratis

Diepgang is een kwartaaltijdschrift dat op de Nederlandse koopvaardij-, bagger- en diepzeevisserijschippen wordt verspreid. Het bevat interviews, recensies en beschrijvingen van ervaringen van zeevarenden en hun partners. Ook wordt er aandacht besteed aan wetenschap, godsdienst en kunst. Donateurs die de Nederlandse Zeevarendencentrale met minimaal 35 EUR jaar ondersteunen ontvangen Diepgang 4 maal per jaar. Digitaal […]

Continue Reading

Zeemanshuizen weer open

Post Image

Nu steeds minder reders hun bemanningen verbieden van boord te gaan, gaan de centra voor zeevarenden weer open. In de Eemshaven ziet men de verplichte 1,5 meter afstand zelfs als een extra reden om de geplande uitbreiding gestalte te geven!

Continue Reading

Bekijk de video-kerkdiensten

Post Image

Via het internet volgen duizenden zeevarenden de kerkdiensten van de Nederlandse Zeevarendencentrale. Kijkt u mee?

Continue Reading