Wie wij zijn

De Nederlandse Zeevarendencentrale is een stichting die het welzijn wil bevorderen van mensen die werkzaam zijn in de koopvaardij. Zij richt zich op Nederlandse zeevarenden, zeevarenden in Nederlandse havens en een ieder die zich bij de zeevaart betrokken voelt. lees verder

Wat wij doen

In de Nederlandse havens bezoeken predikanten en pastorale werkers de schepen. Op deze manier kunnen zeevarenden hun hart even luchten of gewoon eens een gesprek in het Nederlands voeren. Een aantal pastores zijn getraind in het bieden van hulp bij traumatische situaties. lees verder

Anekdotes

Op deze pagina treft u artikelen aan over godsdienst en zeevaart. Deze kunt u kosteloos gebruiken voor uw kerkblad of andere publicaties.
Wel vragen wij om als bron de Nederlandse Zeevarendencentrale te vermelden. lees verder

Berichten

Hier vindt u berichten, gerangschikt naar datum, over activiteiten en uitgaven van de Nederlandse Zeevarendencentrale. Ook treft u hier nieuws aan dat relevant kan zijn voor een ieder die zich bij de koopvaardij betrokken voelt. lees verder